Τα πιο δημοφιλή Yoga Props

yoga-and-props
30 Απριλίου 2020 0 Comments

For me, yoga props are not only for the asana. It should contribute to the position of the body which in turn can let the mind be calm and state of ‘chitta vritti nirodha’ be experienced. Body is my first prop. The body is a prop to the soul. B.K.S Iyengar Έχεις σκεφτεί ότι εκτός …

Κοινοποιήστε: